Zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa i Uchwałą 6/2012 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZHR, wzrosły kwoty opłacanych składek członkowskich! Więcej informacji w zakładce „Składki”


Wysokość składek harcerskich, zuchowych:
6,50 zł – płacone terminowo

8,00 zł – płacone nieterminowo

Wysokość składek instruktorskich:

Osoby pracujące:

13,00 zł – płacone terminowo
15,00 zł – płacone nieterminowo

Osoby niepracujące:

6,50 zł – płacone terminowo
8,00 zł – płacone nieterminowo