Druhny i Druhowie!

Rada Naczelna uchwaliła nową wysokość składek członkowskich. Od stycznia 2011 roku wynoszą one:

– 5,50 zł – składki harcerskie,
– 5,50 zł – składki dla instruktorów uczących się,
– 11,00 zł – składki dla instruktorów pracujących.

 

W związku z tym, wysokość składek karnych w naszym Okręgu będzie najprawdopodobniej wynosiła 7,00 zł, o czym Zarząd poinformuje po podjęciu odpowiedniej uchwały. Nowa wysokość składek obowiązuje wszystkie drużyny od II kwartału 2011 roku, czyli od 1 kwietnia. Wysokość składek instruktorskich obowiązuje do 1 stycznia 2011.

 

Jako uzasadnienie swojej decyzji Rada Naczelna podała: „Konieczność podwyższenia składek wynika z potrzeby utrzymania dotychczasowego poziomu pracy organów i biur Związku, co ze względu na inflację oraz wzrost kosztów funkcjonowania niezależnych od nas nie było możliwe bez dokonania wspomnianej korekty.” (Komunikat Biura Naczelnictwa ZHR z dnia 10 grudnia 2010 roku).