Zapraszam do zapoznania się z nową procedurą prowadzenia dokumentacji finansowej jednostek, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2010 roku.

W związku z nowymi zasadami informuję, że każda jednostka zobowiązana jest w momencie składania dokumentacji finansowej przekazać do Biura Okręgu wszystkie środki finansowe (zgodnie z rozliczeniem na koniec roku 2009). Środki znajdujące się na kontach bankowych jednostek zostaną automatycznie przelane na konto Okręgu.

 W przypadku pojawienia się nieścisłości po sprawdzeniu dokumentacji finansowej, proszę o bezzwłoczne uregulowanie zaległości.