Na 18.05.2013 Zarząd Okręgu Łódzkiego zwołał nadzwyczajny Zjazd, który będzie jednocześnie zbiórką sprawozdawczo-wyborczą nowych władz Okręgu. Dokładna godzina i miejsce zostaną podane w późniejszym terminie (z-ca).