W imieniu Zarządu Okręgu jest mi bardzo miło poinformować wszystkie osoby prowadzące książki finansowe jednostek w Okręgu Łódzkim o promocji, jaką Zarząd przygotował dla wszystkich osób rozliczających się punktualnie:

Jeżeli drużyna prawidłowo (bezbłędnie) dokona rozliczenia dokumentacji finansowej oraz zapłaci wszystkie składki za rok 2009 do 6 stycznia 2010 roku, wtedy Zarząd Okręgu ufunduje zastępowi zastępowych z danej drużyny 12 minut laserów w Manufakturze lub godzinę na kręgielni!

Pod pojęciem prawidłowego rozliczenia rozumiem oddanie najpóźniej 6 stycznia w Biurze Zarządu dokumentacji, która nie będzie miała żadnych błędów lub oddanie wcześniej dokumentacji (już od 15 grudnia), która może mieć błędy, ale zostaną one wskazane przez Skarbnika lub Biuro Okręgu i poprawione przez osobę rozliczającą, a poprawiona
dokumentacja zostanie oddana nie później niż 6 stycznia.

Przypominam, że Zarząd Okręgu ma 14 dni na sprawdzenie dokumentacji, co oznacza, że jeżeli jednostka odda dokumentację 23 grudnia, to otrzyma ją po 14 dniach, czyli 6 stycznia i wtedy na ewentualne poprawki będzie miała zaledwie parę godzin.

Pod pojęciem opłaconych składek rozumiem opłacone w całości składki na dzień 31 grudnia 2009 roku za wszystkich uczestników oraz instruktorów, jeżeli tacy są w drużynie.

W przypadku pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam i życzę powodzenia,

Czuwaj!
Przemysław Czuma
Przewodniczący Zarządu Okręgu Łódzkiego