Terminarz najbliższych kursów:

 

Na najbliższe szkolenia zapraszamy już po wakacjach, w nowym roku harcerskim 2014/2015. Druhu drużynowy, bądź na bieżąco!

 


Oferta kursów:

 1. Kurs podstawow
 • umożliwia zdobycie stopnia Sanitariusza HOPR
 • koszt: 20 zł/os.
 • organizowany w Okręgu raz w miesiącu (max. 16 miejsc)

a) edycja dla harcerzy/harcerek

 • wiek uczestnika: min. 15 lat
 • 16 h zajęć zakończone egzaminem (szkolenie trwa 1 weekend)
 • w programie wszystkie podstawowe zagadnienia z pierwszej pomocy

b) edycja dla instruktorów/drużynowych

 • OBOWIĄZKOWY element zaliczenia służby instruktorskiej lub zamknięcia stopnia instruktorskiego!
 • uczestniczą w nim tylko instruktorzy ZHR oraz drużynowi
 • ok. 6-8 h zajęć zakończone egzaminem
 • szczególny nacisk na wypadki obozowe, biwakowe, zagrożenia życia u dzieci, metody nauczania, itp.

2. Kurs zaawansowany

 • umożliwia zdobycie stopnia Ratownika HOPR
 • uczestniczą w nim tylko osoby należące do HOPR, zaopiniowane przez koordynatora HOPR w Okręgu
 • wiek uczestnika : 17-18 lat
 • 32 h zajęć zakończone egzaminem
 • organizowany w Okręgu raz do roku

3. Kurs instruktorski HOPR

 • uczestniczą w nim tylko członkowie HOPR w stopniu Ratownika HOPR lub Ratownika KPP
 • prowadzi instruktor-trener HOPR na szczeblu centralnym