6 kursantów, 3 osoby kadry, 14 dni, 72 zadania (plus minus 30), miliony pomysłów – tak w sensie liczbowym można podsumować zakończony wczoraj kurs metodyczny drużynowych „Skolem 2011”.

I patent otrzymał wyw. Olgierd Żołnierczyk (XV ŁDH)
II patent otrzymał ćw. Maciej Drążek (17 ŁDH)
III patent otrzymał ćw. Filip Dymarczyk (17 ŁDH)
IV patent otrzymał wyw. Dawid Gąsiorek (XV ŁDH)
V patent otrzymał ćw. Łukasz Kubiak (84 ŁDH)
VI patent otrzymał wyw. Piotr Grzelak (17 ŁDW)

Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować osobom, które podjęły się organizacji kursu – HO Marcinowi Bule (zastępcy komendanta) oraz ćw. Aleksandrowi Wardęszkiewiczowi (który pełnił funkcję oboźnego) a także wszystkim, którzy odwiedzili kurs w celu prowadzenia na nim zajęć.

Czuwaj!
pwd. Konrad Pawlak HO
– komendant kursu metodycznego
Łódzkiej Chorągwi Harcerzy
„Skolem 2011”