Naczelnictwo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej zaprasza drużyny do udziału w konkursie na przygotowanie materiałów promocyjnych kampanii 1%. Celem konkursu jest promocja działań prowadzonych przez drużyny ZHR w ramach kampanii 1%. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w wyznaczonym terminie, tj. do 15 marca 2010 roku. Przesłane projekty zostaną umieszczone na stronie www.1procent.zhr.pl

W konkursie zostaną wyłonione 3 projekty, które otrzymają nagrody o wartości 500 zł.

Organizator

Konkurs jest realizowany przez Naczelnictwo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja działań prowadzonych przez drużyny ZHR w ramach kampanii 1%.

Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być drużyny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Tematyka prac konkursowych

Prace konkursowe powinny być związane z kampanią 1% prowadzoną przez drużyny.

Kategorie konkursu

  • spot/film
  • baner
  • projekt ulotki

Termin nadsyłania prac

Ostatecznym terminem nadsyłania prac konkursowych jest 15 marca 2010 roku, prace prosimy przesyłać na adres e-mail: 1procent[at]zhr.pl

Data rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 18 marca 2010 roku Wszystkie nadesłane prace zostaną umieszczone na stronie www.1procent.zhr.pl

Nagrody

Drużyny, zdobywcy pierwszych nagród, otrzymają nagrody rzeczowe w wysokości 500 zł, nagrody zostaną zakupione po konsultacji z nagrodzonymi drużynami. Nagrodzone spot oraz film zostaną umieszczone na stronie www.zhr.pl, www.1procent.zhr.pl oraz na stronach wybranych portali internetowych. Zwycięzca w kategorii projekt ulotki otrzyma możliwość wydrukowania ulotek w nakładzie do 500 sztuk.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wykorzystane podczas kampanii 1%.

Komisja Konkursowa

Przewidywany skład Komisji Konkursowej: Skarbnik ZHR, Członkowie Naczelnictwa ZHR, Koordynator kampanii 1%

Informacje dodatkowe

  • Przystąpienie do konkursu i przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu konkursu.
  • Przesłanie pracy konkursowej oznacza, że uczestnik może legalnie dysponować prezentowanym materiałem. Naczelnictwo ZHR nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej w przypadku odkrycia faktów odmiennych od deklarowanych przez uczestników.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem konkursu.
  • Prace prosimy nasyłać na adres: 1procent[at]zhr.pl
  • Wszystkie informacje o konkursie są dostępne na stronie www.1procent.zhr.pl

Kontakt

Katarzyna Janicka
1procent[at]zhr.pl
+48 (22) 629 12 39