Skład

  • hm. Adam Kralisz H.R. (przewodniczący)
  • hm. Jacek Broniewski H.R.
  • hm. Grzegorz Nowak H.R.
  • phm. Wojciech Papieski H.O. (sekretarz)
  • phm. Adam Drabik H.R.
  • phm. Jan Balcerski H.O.

Posiedzenia

Posiedzenia Komisji Instruktorskiej odbywają się regularnie co miesiąc, w każdy ostatni czwartek miesiąca, tj. w 2010 r. 28.01., 25.02., 25.03., 29.04., 27.05., 24.06., 30.09., 28.10., 25.11. (terminy wakacyjne i grudniowy zgodnie z zapotrzebowaniem) w siedzibie Zarządu Okręgu Łódzkiego ZHR na ul. Rewolucji 1905 r. 9 lok. 35 w Łodzi.

Procedura otwarcia i zamknięcia próby

Zapraszamy wszystkich do zdobywania stopni instruktorskich. Aby osoba mogła być przyjęta na dane posiedzenie, musi w nieprzekraczalnym terminie tygodnia przed jego data przesłać:

  1. W przypadku otwarcia próby – przygotowany z opiekunem projekt próby z podstawowymi informacjami o sobie (imię nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, e-mail, drużyna, hufiec, funkcja) zawierający imię i nazwisko opiekuna oraz zakładany czas zakończenia próby.
  2. W przypadku zamknięcia próby – raport z wykonania próby wraz opiniami opiekuna i bezpośredniego przełożonego.

Na posiedzenie Komisji z kandydatem winien pojawić się jego opiekun, a przy otwarciu warunkiem koniecznym jest pisemna opinia przełożonego i opiekuna próby.

Przypominamy osobom, które mają otwarte próby na stopnie instruktorskie o obowiązku ich terminowej realizacji. W przypadku przekroczenia określonego podczas otwarcia terminu realizacji prosimy o poinformowanie o tym fakcie z podaniem powodów takiego stanu rzeczy.

Kontakt

Preferowana jest droga elektroniczna, e-mail: wpapieski@gmail.com

Pliki do pobrania