Zapraszamy na spotkanie Kapituły HR, które odbędzie się w dniu 12.01.2011 od godziny 17.00 w siedzibie Okręgu.

Godziny ustalane są indywidualnie po zgłoszeniu do hm. Ani Sampolskiej (ania.sampolska@gmail.com)