komendant zlotu: hm. Michał Stasiak
komendant gniazda harcerek: phm. Ewelina Papieska
komendant gniazda harcerzy: phm. Adam Drabik
zastępca komendanta zlotu: phm. Dorota Wencel
zastępca komendanta zlotu: phm. Wojciech Papieski
zastępca komendanta zlotu: phm. Przemysław Czuma
oboźny zlotu: pwd. Adam Przymusiała
rzecznik prasowy zlotu: pwd. Damian Marchlewicz
(tel. 661 706 008, mail: dancys.m@gmail.com)
kwatermistrz zlotu: hm. Jacek Broniewski
księgowy: phm. Andrzej Jagoda
kucharz: Przemysław Kluska
zaopatrzeniowiec: ćw. Łukasz Jaszczuk
lekarz: phm. Małgorzata Stasiak