ZHR OKRĘG ŁÓDZKI
lista kodów jednostek na 2015L.p. JEDNOSTKA KOD
1 Zarząd Okręgu Łódzkiego ZHR LOD-001
2 Łódzka CHORĄGIEW HARCEREK LOD-002
3 ŁÓDZKA CHORĄGIEW HARCERZY LOD-003
4 Łódzki Hufiec Harcerzy „Polesie” LOD-004
5 Łódzki Hufiec Harcerzy „Szaniec” LOD-005
6 Łódzki Związek Drużyn Harcerzy „Północ” LOD-006
7 81 Łódzka Drużyna Harcerzy LOD-007
8 9 Łódzka Drużyna Harcerzy „Leśni” im. Jana Piwnika „Ponurego” LOD-009
9 10 Łódzka Drużyna Harcerzy „Serviam” im. Jerzego Grodyńskiego LOD-010
10 XV Łódzka Drużyna Harcerzy „Zielony Płomień” im. Andrzeja Małkowskiego LOD-011
11 17 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Jerzego Szletyńskiego LOD-012
12 26 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Pawła E. Strzeleckiego LOD-014
13 40 Łódzka Drużyna Harcerzy „Strażnicy” LOD-015
14 3 Łódzka Drużyna Harcerzy LOD-016
15 84 Łódzka Drużyna Harcerzy „Cichociemni” LOD-017
16 106 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego LOD-018
17 42 Łódzka Drużyna Harcerzy LOD-019
18 1 próbna Piotrkowska Drużyna Harcerzy LOD-021
19 28 próbna Łódzka Gromada Zuchów „Nieustraszeni Wikingowie” LOD-022
20 1 próbna Głowieńska Drużyna Harcerzy LOD-023
21 XV Łódzka Gromada Zuchów „Strażnicy Zaginionej Polany” LOD-024
22 8 próbna Aleksandrowska Drużyna Harcerzy LOD-025
23 9 Łódzka Gromada Zuchów „Kamyczkowi Rycerze” LOD-026
24 Łódzki Hufiec Harcerek „Róża” im. sióstr Wocalewskich
LOD-028
25 Łódzki Hufiec Harcerek „Gościniec” LOD-029
26 Łódzki Hufiec Harcerek „Czuwanie” im. hm. RP Jadwigi Falkowskiej
LOD-030
27 7 Łódzka Drużyna Wędrowniczek „Wrzosowisko” LOD-032
28 5 Łódzka Drużyna Harcerek „Ryngraf” im. Św. Królowej Jadwigi LOD-033
29 3 Łódzka Drużyna Harcerek „Koniczyny” im. Marii Eugenii Jasińskiej LOD-034
30 16 Łódzka Drużyna Harcerek „KORONA” im. Św. Królowej Jadwigi LOD-035
31 27 Łódzka Drużyna Harcerek „GNIAZDO” im. Heleny Marusarzówny LOD-036
32 29 Łódzka Drużyna Harcerek „Polana” im. Zofii Krassowskiej LOD-037
33 59 Łódzka Drużyna Harcerek „Rodzina” im. Barbary Marty Nazdrowiczówny LOD-038
34 62 Łódzka Drużyna Harcerek „OSTOJA” im. Helenki Wiernik Dąbrowskiej LOD-039
35 72 Łódzka Drużyna Harcerek „Matecznik” im. Danuty Bytnar
LOD-040
36 18 Łódzka Drużyna Harcerek „EMAUS” im. św. m. Urszuli Ledóchowskiej LOD-041
37 1 Piotrkowska Gromada Zuchenek „Leśne Ludki” LOD-042
38 1 Piotrkowska Drużyna Harcerek „Płomień” im. O. Drahonowskiej – Małkowskiej LOD-043
39 92 Łódzka Gromada Zuchenek „Przewodniczki Kryształowego Szlaku”
LOD-044
40 62 Łódzka Gromada Zuchenek „Księżycowe Podróżniczki” LOD-045
41 59 Łódzka Gromada Zuchenek „Tęczowe Kamyczki” LOD-046
42 29 Łódzka Gromada Zuchenek „Mieszkanki Ogrodu” LOD-047
43 27 Łódzka Gromada Zuchenek „Słoneczne Promyki” im. Małego Powstańca LOD-048
44 72 Łódzka Gromada Zuchenek „Skrzaty z Zaczarowanego Lasu” LOD-049
45 5 Łódzka Gromada Zuchenek „Słoneczne Dwórki” LOD-050
46 3 Łódzka Gromada Zuchenek „Strażniczki Podwodnej Krainy” LOD-051
47 Szczep Myśli Braterskiej LOD-052
48 1 Złoczewska Drużyna Harcerzy LOD-053
49 Szczep Słoneczne Drogi LOD-054
50 17 Łódzka Drużyna Wędrowników „Honker” LOD-057
51 17 Łódzka Gromada Zuchów „Strażnicy Leśnego Płomienia” LOD-058
52 6 Łódzka Spadochronowa Drużyna Wędrowników LOD-060
53 48 Łódzka Drużyna Harcerek „Cisowy Dworek” im. O. Drahonowskiej- Małkowskiej
LOD-061
54 1 próbna Rogowska Drużyna Harcerek „Silva”
LOD-063
55 24 próbna Łódzka Drużyna Harcerek „Źródło” LOD-064
56 16 Łódzka Gromada Zuchów „Pszczółki z Miodowej Krainy” LOD-066
57 Szczep Zacisze LOD-067
58 28 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Antoniego Olbromskiego LOD-069
59 Krąg Starszocharcerski
LOD-070
60 Szczep Opoka LOD-071
61 Szczep Orzeł Biały LOD-072
62 Szczep Horyzont LOD-073
63 92 Łódzka Drużyna Harcerek „Imago” im. Anny Burdówny LOD-074
64 Szczep Bukowy Dom LOD-075
65 26 próbna Łódzka Gromada Zuchów „Rycerska Brać” LOD-076
66 10 Łódzka Gromada Zuchów „Woje Mirmiła” LOD-079
67 40 Łódzka Gromada Zuchów „Marynarze Okrętu Przygoda” LOD-080
68 84 próbna Łódzka Drużyna Zuchów LOD-081
69 Szczep Zielony Płomień LOD-083
70 18 Łódzka Gromada Zuchów „Poszukiwaczki Nieznanych lądów” LOD-084
71 III Rogowska Drużyna Harcerzy LOD-085
72 Szczep Impeesa LOD-086
73 106 próbna Łódzka Szóstka Zuchów LOD-087
74 8 próbna Aleksandrowska Gromada Zuchów LOD-089
75 XXV Łódzka Drużyna Harcerek „Promieniste” im. Joanny Skwarczyńskiej”
LOD-091
76 13 Łódzka Drużyna Wędrowniczek „Przedświt” LOD-092
77 3 Próbna Łódzka Gromada Zuchowa „Srażnicy Orlego Pióra” LOD-093
78 11 Łódzka Drużyna Harcerzy LOD-094
79 81 Łódzka Gromada Zuchów „Strażnicy Grodu Starego” LOD-095
80 Szczep Zawiszacy LOD-098
81 HOPR Łódź LOD-100