Kapituła Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej Łódzkiej Chorągwi Harcerzy ZHR

  • hm. Adam KOMOROWSKI HR – przewodniczacy
  • phm. Andzej Jagoda HR – sekretarz (kapitula na zhr.pl)
  • phm. Dariusz SZKIŁOŃDŹ HR
  • phm. Piotr WIERZBOWSKI HR
  • phm. Jan CZUMA HR

Kapituła spotyka się w każdy trzeci wtorek miesiąca w siedzibie Okregu na ul. Rewolucji 1905 r. 9 o godzinie 18:00. Jeśli w danym miesiącu zmienia się godzina lub dzień spotkania zamieszczamy informację na stronie (w kalendarzu lub aktualnościach).

Próby i raporty można przesyłać do Kapituły na adresmailowy kapitula(na)zhr.pl na:
minimum dwa tygodnie przed spotkaniem Kapituły w przypadku raportów
minimum tydzien przed spotkaniem Kapituły w przypadku kart prób. Muszą być one przygotowane zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie.

Strony archiwalne:
1
2