1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

2 marzec 1997

Podczas V Walnego Zjazdu ZHR w Otwocku Naczelnikiem Harcerzy wybrano hm. Adama Komorowskiego.

28 kwiecień 1997

Rozkazem L. 4/97 Naczelnik mianował Dariusz Szkiłondzia p.o. komendanta Łódzkiej Chorągwi Harcerzy.

18 październik 1997

Połączono redakcję „Drogowskazów” i „Wywiadowcy”. Od nr 40 redaktorem „Drogowskazów” został Grzegorz Nowak.