1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

22 kwiecień 1995

Rozkazem L. 5/95 Naczelnika p.o. Komendantem Łódzkiej Chorągwi Harcerzy został phm. Piotr Wyszyński.

3 maj 1995

Rozkazem Przewodniczącego ZHR L. 2/95 A. Komorowski został mianowany przewodniczącym Okręgu Środkowopolskiego.

1 październik 1995

Rozkazem 10/95 Naczelniczka mianowała Iwonę Komorowską Komendantką Łódzkiej Chorągwi Harcerek.