W dniach 7-9 września 2012 roku na Jasnej Górze, już po raz trzydziesty, staną przed obliczem Jasnogórskiej Hetmantki i Królowej Polski harcerki i harcerze, by złożyć Jej raport z realizacji miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka, a jednocześnie, by dokonać rachunku sumienia z wierności Prawu i Przyrzeczeniu harcerskiemu. Aby lepiej przygotować się do Jubileuszowej Pielgrzymki na Jasną Górę zachęcamy do zdobycia okolicznościowej sprawności Pielgrzyma Jasnogórskiego.

 

Pielgrzym Jasnogórski
(dla harcerek i harcerzy)

  1. W czasie obozu pomógł/pomogła zbudować kapliczkę podobozu/obozu lub poprowadził/-a przy niej modlitwę dla zastępu/drużyny.
  2. W czasie wakacji uczestniczył/a w dniu skupienia organizowanym na obozie lub nawiedził/-a sanktuarium maryjne uczestnicząc w nim w dowolnym nabożeństwie oraz poznając historię i kult.
  3. Wziął/wzięła czynny udział w XXX Harcerskiej Pielgrzymce na Jasną Górę.
  4. Poznał/-a historię Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i opowiedział/-a (w drużynie, zastępie) jedno wydarzenie związane z obecnością Maryi w historii  Narodu Polskiego.

Punkt 1, 2, 3, 4 – zalicza bezpośredni przełożony

Punkt 5 – zalicza kapelan lub bezpośredni przełożony

Wypełniony protokół sprawności należy złożyć u komendanta XXX Harcerskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, który przyznaje ją rozkazem.

 

Pielgrzym Jasnogórski M
(dla instruktorek/instruktorów)

  1. W prasie harcerskiej, czasopiśmie lokalnym, na portalu opublikował/-a własne rozważania dot. wiary np. na temat pobożności maryjnej w Narodzie, znaczenia pielgrzymek czy aktualnych wyzwań stojących przed chrześcijanami lub zainicjował i poprowadził/-a dyskusję na ten temat.
  2. Współorganizował/-a obozowy dzień skupienia lub w dowolnej formie wakacyjną pielgrzymkę (np. dla drużyny, zastępu_ do jakiegokolwiek sanktuarium maryjnego zapewniając uczestnikom okazję do poznania kultu oraz duchowych przeżyć poprzez udział we mszy św./nabożeństwie albo podjął/ęła duchowe wyzwanie )rekolekcje ciszy, post, spotkanie wspólnoty religijnej, codzienne msze św przez wybrany okres czasu itp.)
  3. Poznał/-a i w dowolnej formie (gawęda, dyskusja, artykuł) przedstawił/-a genezę i historię pielgrzymek harcerskich na Jasną Górę.
  4. Wziął/ wzięła czynny udział w programie XXX Harcerskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

 

Punkt 1, 2, 3 – zalicza bezpośredni przełożony

Punkt 4 – zalicza kapelan lub bezpośredni przełożony

Wypełniony protokół sprawności należy złożyć u komendanta XXX Harcerskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, który przyznaje ją rozkazem.