Już niebawem przerwa świąteczna (27-31.12.2013) oraz ferie zimowe (20.01.2014-2.02.2014), oba te długie wolne weekendy są świetną okazją do organizacji kursów, biwaków, rajdów i innych form wypoczynku dla naszych jednostek, pamiętajcie jednak że oba te terminy wymagają zgłoszenia wyjazdu nawet jednodniowego do Kuratorium Oświaty!

Wyjazd należy zgłosić zgodnie z harmonogramem podanym na tymczasowej stronie Okręgu w zakładce Harmonogram Akcji Zimowej.

Uwaga na tymczasowej stronie okręgu zamieszczono także nowy wzór kart uczestnika obowiązujący od września 2013! (link: http://zhrlodz.wordpress.com/2013/11/23/nowe-karty-uczestnikow-biwakow/)

Jeśli nie wiecie jak zgłosić Wasz wyjazd lub nie jesteście pewni jaki arkusz wypełnić piszcie śmiało.

Monika Jaskuła

Przewodnicząca Okręgu Łódzkiego
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej