Nasze działania w Okręgu Łódzkim

  1. Organizacja szkoleń HOPR: kursu podstawowego oraz kursu zaawansowanego.
  2. Zabezpieczenie medyczne harcerskich rajdów, biwaków, gier terenowych, pikników, a także wydarzeń poza harcerskich: koncerty, Msze św., imprezy masowe, itp.
  3. Organizacja gier terenowych i ćwiczeń dla drużyn w trakcie roku szkolnego jak i podczas wyjazdów letnich i zimowych
  4. Konsultacja pod względem merytorycznym gier i zbiórek z elementami samarytanki
  5. Wyjazdy w ramach HAL jako pielęgniarz/pielęgniarka obozowa (kadra posiada ważne kursy KPP) lub jako ratownik wodny