Wesołych Świąt!

Życzymy Wam najserdeczniej, by Święta Bożego Narodzenia były czasem wyjątkowego zachwytu i wdzięczności. Skierujmy je do Boga, który nie chcąc nas przytłoczyć swoją wszechmocą przyszedł w osobie bezbronnego dziecka rodzącego się w stajni, gdyż to był najlepszy sposób, by zapalić w świecie ogień miłości, który nigdy nie zgaśnie.

Niech to wydarzenie będzie dla nas zawsze żywe, niech wytycza kierunek naszemu życiu i dodaje sił, gdy ich będzie brakowało.

Przewodniczący Łódzkiego Okręgu ZHR
Phm. Przemysław Czuma

Komendantka ŁCHH-ek Komendant ŁCHH-y 
Hm Elżbieta Czuma Hm Adam Kralisz