Lutowe spotkanie Kapituły Stopnia HR-ki

Lutowe spotkanie Kapituły Stopnia HR-ki

Zapraszamy na spotkanie Kapituły Stopnia Harcerki Rzeczypospolitej, które odbędzie się w dniu 16.02.2011 od godziny 17.00 w siedzibie Okręgu. Godziny ustalane są indywidualnie po zgłoszeniu do hm. Ani Sampolskiej (ania.sampolska@gmail.com).
Komisja HR

Komisja HR

Zapraszamy na spotkanie Kapituły HR, które odbędzie się w dniu 12.01.2011 od godziny 17.00 w siedzibie Okręgu. Godziny ustalane są indywidualnie po zgłoszeniu do hm. Ani Sampolskiej (ania.sampolska@gmail.com)
Nowa drużyna wędrowniczek!

Nowa drużyna wędrowniczek!

Mamy w Łodzi drugą drużynę wędrowniczek! W dniu wczorajszym (28 listopada) w Łódzkim Hufcu Harcerek „Gościniec” powołana została do życia 8 próbna Łódzka Drużyna Wędrowniczek. Funkcję drużynowej pełni pwd. Magda Makuch. Pierwsze wędrowniczki otrzymały...
Nowe przewodniczki, nowe harcmistrzynie!

Nowe przewodniczki, nowe harcmistrzynie!

Dnia 11 listopada 2010 r. o godzinie 17.00 do grona instruktorskiego dołączyły dwie nowe przewodniczki: pwd. Paulina Piotrowska oraz pwd. Maria Stępień. Tego samego dnia ukazał się nowy rozkaz Naczelniczki Harcerek, w którym nadaje stopień harcmistrzyni dwóm naszym...
Nowe jednostki w chorągwi!

Nowe jednostki w chorągwi!

Od września w naszej chorągwi powstały już dwie nowe jednostki: 92 próbna Łódzka Drużyna Harcerek w ŁHH-ek „Gościniec” – drużynowa wędr. Paulina Piotrowska oraz 14 próbna Łódzka Gromada Zuchowa „Tęczowe Iskierki” w ŁHH-ek...