„Młodzi wszystkich kontynentów, nie lękajcie się być świętymi nowego tysiąclecia! Bądźcie miłośnikami kontemplacji i modlitwy; postępujcie zgodnie z wyznawaną wiarą i służcie ofiarnie braciom jako żywe członki Kościoła i budowniczowie pokoju. Aby zrealizować ten niełatwy program życiowy, wsłuchajcie się w słowo Boże i czerpcie siły z sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii i z sakramentu pokuty. Chrystus chce, byście byli nieustraszonymi apostołami Jego Ewangelii i budowniczymi nowej ludzkości.” JP II, orędzie na Światowe Dni Młodzieży – Rzym 2000 (Pełny tekst orędzia: http://papiez.wiara.pl/doc/378821.A-slowo-stalo-sie-Cialem-i-zamieszkalo-wsrod-nas-J-1-14)

Jan Paweł II wzywał nas wielokrotnie słowami „Nie lękajcie się…”.  Stojąc u progu nowego Tysiąclecia, wygłaszając orędzie na Światowy Dzień Młodych w Rzymie, wzywał młodzież z całego świata do odwagi w stawaniu się świętymi. Namawiał do modlitwy i kontemplacji, ale także do służby drugiemu człowiekowi.
Dziś to my, harcerki i harcerze ZHR przybywamy do Rzymu. Co odpowiemy na jego wezwanie do modlitwy, służby, wsłuchania się w Słowo Boże i życie sakramentami? Czy potrafimy odpowiedzieć sobie – dążę do świętości? A może boimy się tego, że współczesny świat krzywo na nas patrzy? Czy CZUWAMY?
On się nie lękał. Pokazał, że odwaga głoszenia Ewangelii i dążenie jasno wytyczoną drogą prowadzi do świętości. Niech świętość rozwijała się w naszych sercach i w konkretach naszego życia. Dajmy temu świadectwo.


To wezwanie „Nie lękajcie się być świętymi” towarzyszyć nam będzie podczas tegorocznej Białej Służby. Znalazło się ono na logo naszej pielgrzymki i służby.
Towarzyszy nam też nadzieja na to, że kiedyś dostąpimy zaszczytu spotkania Jana Pawła II u boku Jezusa Chrystusa.

Zieleń, symbolizująca nadzieję, nawiązuje również do lasu, puszczaństwa, natury – środowiska naszych harcerskich wędrówek, naszego sposobu na życie.
Symbole w formie wycinanki na naszym logo nieprzypadkowo kojarzą się z tradycyjnymi wzorami wywodzącymi się z naszej kultury i różnorodności regionów. Poprzez znak lilijki łączymy polską tradycję z tradycją harcerską, także z tradycją uczestnictwa w ważniejszych momentach ziemskiego i późniejszego życia Papieża Jana Pawła II. Ale również z 25-letnią tradycją Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
A to wszystko w nowoczesnej formie. Odważnej i pokazującej, że to właśnie my – młodzi – nie lękamy się mówić całemu światu o Jezusie Chrystusie i Janie Pawle II.