Zmiana systemu zgłaszania biwaków śródrocznych jednostek


1. Wszystkie biwaki i inne statutowe formy wypoczynku lub szkolenia organizowane przez jednostki ZHR podlegają od 14 kwietnia 2014r. zgłoszeniu Okręgowi Łódzkiego za pomocą systemu Harcuj.pl, co najmniej 6 dni przed terminem rozpoczęcia.

 

2. Zgłoszenie polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza (www.harcuj.pl), który podlega weryfikacji przez bezpośredniego przełożonego. Przełożony zatwierdza i wyraża zgodę na organizację akcji, przy czym w przypadku nieprawidłowości formalnych właściwy Komendant Chorągwi lub Okręg mogą mieć decydujący głos. Zgłoszona akcja jest dokumentowana przez ZOŁ wydrukiem zatwierdzonego formularza oraz dołączana do dokumentacji Okręgu.


3.  Aby zgłosić biwak należy zarejestrować się w systemie www.harcuj.pl oraz poprosić przełożonego o klucz dostępu do swojej jednostki. Po jego wprowadzeniu system jest gotowy na przyjęcie zgłoszenia.


4.  Szczegółową instrukcję krok po kroku można uzyskać wraz z kluczem dostępu od bezpośredniego przełożonego lub pobrać ze strony Okręgu [LINK].


5. Przypominamy, że obowiązkiem komendanta akcji jest rozliczenie finansowe, które musi zostać złożone do Biura Okręgu w terminie 14 dni od dnia zakończenia biwaku.