W miniony weekend odbyło się drugie spotkanie Kursu Podharcmistrzowskiego „Bucze”. Tym razem uczestnicy spotkali się w Berlinie. Podczas wyjazdu pierwszego dnia odbyły się zajęcia z komunikacji połączone ze zwiedzaniem stolicy byłego NRD oraz warsztaty Go2Work na terenie BSH Bosch (prowadzone przez phm. Piotra Czaińskiego- komendant kursu). W niedzielę kursanci zdobywali wiedzę o budowaniu zespołu i pedagogice przeżycia (warsztaty poprowadził hm. Rafał Ryszka- były komendant Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy ZHR) (z-ca).