Jak wiecie serwery ZHRu ruszyły, czas zabrać się za porządki na stronie Okręgu.

Proszę wszystkie jednostki o przesłanie mi aktualnych danych zawartych w zakładce: Wizytówki Jednostek. Jednostki nie posiadające swojej wizytówki zachęcam do jej stworzenia. 

Dzięki temu będę mogła aktualizować mapę działania naszego okręgu.

phm. Monika Jaskuła
Przewodnicząca Okręgu Łódzkiego
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej