Akcja „Flaga” jest inicjatywą społeczną mającą na celu promocję nowoczesnych postaw patriotycznych i form manifestacji swojego patriotyzmu.

Akcja organizowana w okresie Święta Konstytucji oraz Święta Flagi Państwowej.

Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przemierzać będą różne zakątki Łodzi, rozprowadzając wśród mieszkańców flagi państwowe, znaczki okolicznościowe oraz inne gadżety patriotyczne wraz z broszurą informacyjną dotyczącą Święta Flagi Państwowej, Święta Konstytucji, Święta Odzyskania Niepodległości, historii naszych symboli narodowych oraz nowoczesnych postaw manifestacji swojego patriotyzmu. Będziemy obecni w parkach, na ulicach, skwerach oraz wszędzie tam, gdzie będą zbierać się ludzie, aby uczcić to święto.

Tutaj niebawem pojawi się harmonogram oraz mapka pokazująca miejsca, w których będziecie mogli nas znaleźć.

 

Czym jest akcja „Flaga”?

Akcja „Flaga” jest inicjatywą społeczną mającą na celu promocję nowoczesnych postaw patriotycznych i form manifestacji swojego patriotyzmu. Akcja organizowana w okresie Święta Konstytucji oraz Święta Flagi Państwowej.

Dlaczego Akcja Flaga?

Na progu XXI wieku, gdy w Polsce zachodzą różnorodne zmiany, czy to w sferze światopoglądowej, czy infrastrukturalnej, brak działań w zakresie wychowania patriotycznego może zostać uznany jako grzech zaniechania. Ruch harcerski stara się nie być bierny i aktywnie przyczyniać się do szerzenia w społeczeństwie postaw patriotycznych. Zdając sobie sprawę, że tematyka patriotyczna z trudem dociera ze swoim przekazem do społeczeństwa, a szczególnie do młodego pokolenia Polaków, zbyt często kojarząc się z przeszłością, patosem minionych czasów, a często także ze starodawnym światopoglądem, staramy się ten niekorzystny trend odwrócić. chcemy pokazać, że Ojczyzna może być żywa w naszych sercach, blisko nas, na wyciągnięcie ręki. Dlatego swoimi działaniami będziemy starali się promować idee patriotyzmu kieszonkowego, ulicznego, czy też rodzinnego, mając nadzieję, że w ten sposób uda nam się rozbudzić żar w sercach Polaków.

Cele:

  • Upowszechnienie w społeczeństwie nowoczesnych form manifestowania postaw patriotycznych
  • Wzrost świadomości społecznej w zakresie historii państwa polskiego, przede wszystkim w zakresie jego symboli – flagi, godła oraz hymnu państwowego.
  • Aktywizacja społeczna mieszkańców Łodzi
  • Rozwój inicjatyw młodzieżowych, kreowanie przyszłych liderów w działalności na rzecz społeczeństwa.
  • Ożywienie duchowości miasta, próba nadania mu wyjątkowego rysu poprzez organizację niekonwencjonalnych akcji patriotycznych.

Historia i kontynuacje:

Akcja Flaga w wykonaniu łódzkim to kolejna tego typu inicjatywa. Co roku staramy się jednak zbierać cenne doświadczenia, rozwijać naszą akcję i czynić ją coraz bardziej profesjonalną, a co za tym idzie, dającą szansę dotrzeć do większej ilości odbiorców. W roku 2010r. po raz pierwszy przybrała ona postać programu społeczno-edukacyjnego powiązanego ze świętem 11 listopada, a co za tym idzie, stała się elementem zakrojonej na szeroką skalę kampanii patriotycznej w naszym mieście. Jest to dla nas działanie pionierskie, ale jednocześnie jesteśmy pewni, że będziemy chcieli w przyszłości dalej je realizować.