Informacje o drużynie

92 Łódzka Drużyna Harcerek 'IMAGO' wyłoniła się z 29 ŁDH-ek dnia 9 października 2010 roku – co ciekawe, powołana została od razu jako Drużyna Związkowa. Inspiracją numeru drużyny były właśnie jej korzenie. Naszą barwą jest fiolet, a elementem rozpoznawczym – krajka noszona zamiast chusty. Zastęp Zastępowych przywdział zaś kapelusze jako symbol powrotu do źródeł.

Dnia 28.01.2011 drużyna zdobyła swą nazwę – IMAGO. Czym ono jest? To moment przeobrażenia, to ostatnie stadium rozwoju owada. Wtedy też larwa staje się motylem – osobnikiem doskonałym. Jako harcerki pragniemy ciągle się rozwijać w drodze ku ideałom.

Posiadamy także motto drużyny: Każdego jutra dalej niż dziś, nawiązujące ściśle do nazwy, które ma stale motywować nas do działania i rozwoju swoich pasji, nabywania nowych umiejętności i pokonywania własnych słabości. Chcemy wychowywać nasze harcerki nie na osoby uciekające od problemów, ale na potrafiące stawić im czoło.

Obecnie drużyna liczy sześć zastępów: jeden trzecioroczny, dwa drugooroczne  i trzy pierwszoroczne zastępy (w tym jeden starszoharcerski), a także zastęp zastępowych. Zastępy biorą swe nazwy od konkretnych gatunków motyli; i tak w naszej motylarni wyróżniamy: 'Paziki Dębowce', 'Czerwończyki Płomieńce' i 'Kraśniki Pięcioplamki'.

Duża część druhen to harcerki pierwszoroczne, które dopiero uczą się latać po harcerskim świecie.

W drużynie posiadamy też sporo harcerek starszych, jedna z nich uczy się zuchowania, by w niedalekiej przyszłości pozwolić mnożyć się motylom na cały świat. Najstarszym i najbardziej doświadczonym zastępem jest oczywiście Zastęp Zastępowych 'Rusałki'.

Drużyna działa na Teofilowie, jej szkołą macierzystą jest SP 3, w której posiadamy harcówkę. Jednostkę zasilają też harcerki z SP 4, Gimnazjum nr 17 i Gimnazjum nr 13, a także pojedyncze motyle z różnych zakątków Łodzi i nie tylko. Współpracujemy także z parafią Ojców Pasjonistów, w podziemiach Kościoła odnajdując swe miejsce do harcowania.

W bieżącym roku harcerskim zamierzamy zdobyć patronkę drużyny oraz zawiązać szczep „Zawiszacy” wraz ze 106 ŁDH im. Zawiszy Czarnego.

92 ŁDH-ek 'IMAGO' za pierwszy rok swojej działalności otrzymała miano

DRUŻYNY SREBRNEJ KONICZYNKI.

 

Środowisko działania

  • Szkoła Podstawowa nr 116, ul. Ratajska 2/4, Łódź
  • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Pasjonistów 18, Łódź
  • Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Harcerzy Zatorowców 6, Łódź
  • Parafia Matki Boskiej Bolesnej, ul. Pasjonistów 23, Łódź

Kontakt

Drużynowa: phm. Paulina Piotrowska wędr.
p_piotrowska@wp.pl
+48 500 028 670

 

Obóz 2012