Zachęcam do zapoznania się z kolejnym czwartym już numerem biuletynu informacyjnego naszego Okręgu.

Pobierz Biuletyn Informacyjny OŁ: [POBIERZ ŁÓDKĘ

A w nim znajdziecie:

1. Wieści z Biura Okręgu Łódzkiego
2. Granty i konkursy
3. Uchwały Zarządu Okręgu Łódzkiego
4. Nowy Duszpasterz Okręgu Łódzkiego
5. Tydzień Patriotyczny
6. Akcja Letnia

 • Harmonogram zatwierdzania Akcji Letnie
 • Wizytacje obozów
 • Zaświadczenia o niekaralności
 • Polisa ubezpieczeniowa Okręgu Łódzkiego

7. KDO
8. Co działo się w ubiegłym miesiącu

 • Szkolenie HOPR
 • Cafe Rewo
 • Rada Łódzkiej Chorągwi Harcerek
 • Msza św. harcerska
 • Referat Zuchowy „Bambaju”

9. Co będzie się działo

 • Złaz Łódzkiej Chorągwi Harcerek
 • 1 sierpnia 1944r
 • ZWIK
 • 100 lecie Legionów