Spotkanie z seniorem

Spotkanie z seniorem

W dniu 21 lutego, harcerki i harcerze Okręgu Łódzkiego ZHR wzięli udział w spotkaniu z kpt. Jerzym Włodzimierzem Stawskim ps. Lubicz. Oprócz wysłuchania opowieści druha Jerzego, w trakcie spotkania został wyświetlony reportaż telewizyjny o Stanisławie Sojczyńskim...