Po dwuletnich doświadczeniach organizacji gier miejskich z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości postanowiliśmy rozszerzyć program budując Tydzień Patriotyczny – serię wydarzeń, których wspólnych mianownikiem stał się patriotyzm.

W roku 2010 na program Tygodnia składały się:
– Akcja “Flaga”,
– Konferencja “Harcerstwo a Niepodległość”,
– Gra Miejska “Pomarańczowa Rewolucja”,
– Koncert Niepodległościowy: Maszyny i Armia,
– Uroczystości związane z obchodami 90lecia XV ŁDH,
– Instruktorski Bal Niepodległościowy dla instruktorek i instruktorów ZHR,

Do współorganizacji przy projekcie zaangażowało się jeszcze więcej organizacji i instytucji, aniżeli w poprzednich latach, dzięki czemu skala wydarzenia rozrosła się i udział w poszczególnych elementach wzięła większa niż poprzednio grupa Łodzian – ale nie tylko. Specjalnie do Łodzi przyjechała młodzież z innych miejscowości, aby skorzystać z przygotowanego przez nas programu i w ten sposób uczcić Święto 11 listopada.

-> Więcej informacji o poprzedniej edycji Tygodnia Patriotycznego znaleźć możecie na stronie:
www.tydzien.zhr.pl/2010

-> Media o Tygodniu Patriotycznym 2010.

-> Zapraszamy również do odwiedzenia galerii zdjęć z koncertu i gry miejskiej.