LogoInformacje o drużynie

10 Łódzka Drużyna Harcerzy „Serviam” im. Jerzego Grodyńskiego już od prawie 20 lat działa w Szczepie Orła Białego przy 44 SP na Retkinii. Strukturalnie przyporządkowani jesteśmy do Łódzkiego Hufca Harcerzy „Polesie”. Nosimy bordowe barwy, z których jesteśmy dumni.

„Dziesiątka w swoich tradycjach odwołuje się do tradycji niepodległościowych przedwojennej Polski. Nazwy zastępów w 10 pochodzą od nazw organizacji niepodległościowych, które działały na terenie Galicji podczas zaborów. Powiązane jest to z postacią naszego bohatera – Jerzego Grodyńskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa, wykładowcy na kursach skolemowych, uczestnika walk we Lwowie 1918 roku, który również do tych organizacji należał.

Miano naszej drużyny – Serviam (po łacinie – będę służył) – jest odniesieniem postawy służby, która w naszych czasach jest szczególnie istotna. Dziś, gdy ryzyko wojny jest znikome naszej Ojczyźnie coraz bardziej potrzeba patriotów czasu pokoju, sumiennie pracujących na rzecz dobra wspólnego. To też nasza drużyna stara się czynić.

Przez cały czas staramy się organizować coraz to ciekawsze działania programowe. Do naszych mocnych stron należą nieszablonowe konstrukcje pionierskie oraz radosna, harcerska atmosfera, która zawsze towarzyszy nam podczas obozów, biwaków i innych wydarzeń na naszej harcerskiej drodze.

Do głównych sukcesów drużyny zaliczyć można uczestnictwo w zlocie 10-lecia ZHR w Lednicy, zdobycie miana drużyny puszczańskiej i uczestnictwo w TDP w 2005 roku oraz zdobycie bohatera drużyny. Obecnie przymierzamy się do akcji sztandar. Naszą dumą są instruktorzy noszący bordowe barwy. Ciekawostką może być fakt, że czterej ostatni komendanci Łódzkiej Chorągwi Harcerzy nosili również bordowe barwy. Należą do nich phm. Dariusz Szkiłońdź, phm. Radosław Podogrocki, phm. Bartosz Topczewski oraz phm. Bartłomiej Paprocki. Wśród nich odnajdziemy byłych drużynowych i szczepowego. Jakkolwiek nie zawłaszczamy ich osobistych sukcesów, to cieszymy się, że zanieśli oni nasz numer i barwy tak wysoko. Ważnym dorobkiem drużyny jest również inwestycja w nowe środowiska, owocem czego jest „szańcowa 87”, której obecny drużynowy jest również harcerzem naszej drużyny.

Przez cały czas staramy się rozwijać, tworzyć nowe środowiska, wychowywać instruktorów i podwyższać poziom naszej harcerskiej pracy. Konsekwentnie pielęgnujemy i rozwijamy nasze tradycje i obrzędowość, dlatego każdego, kto chciałby do naszego grona dołączyć, przyjmiemy z otwartymi ramionami.

A na koniec niech „zabrzmi” okrzyk naszej drużyny:

I znalazł te słowa spisane na murze – Serviam znaczy służę!
Nieważne, czy wichry, nie ważne, czy burze – Serviam znaczy służę! 
I jeszcze raz te słowa powtórzę – Serviam znaczy służę!!!

Środowisko działania

  • Szkoła Podstawowa nr 44, ul. Kusocińskiego 100, Łódź
  • Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Pogonowskiego 27/29, Łódź
  • Gimnazjum nr 19, ul. Wapienna 17, Łódź
  • Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Baczyńskiego 156, Łódź
  • Parafia Św. Rodziny, ul. Wyszyńskiego 41a, Łódź

W internecie

Kontakt

Drużynowy: ćw. Aleksander Wardęszkiewicz

phm. Piotr Czaiński HO
piotr.czainski@zhr.pl