Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją wychowawczą, która powstała w 1989 r. Ideowo i programowo kontynuuje tradycje kilku pokoleń polskich harcerek i harcerzy, opierając się o Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Przekazując jedynie ułamek podatku, mogą Państwo wspomóc działalność konkretnej jednostki – drużyny, hufca, czy szczepu ZHR.

Prosimy! Włączcie się Państwo w naszą pracę wychowawczą – kształtowanie młodego pokolenia Polaków w duchu wartości patriotyczno – chrześcijańskich, wiernego zawołaniu: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 

Jak przekazać 1%

Macie Państwo jedyną okazję w ciągu roku przekazać 1% podatku na rzecz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Organizacji Pożytku Publicznego.

Wypełnienie danych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego jest jedną z najprostszych czynności przy rozliczaniu rocznym. Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego podać: wysokość wnioskowanej wpłaty – czyli 1% podatku oraz nazwę Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i numer KRS 0000057720.

By część podatku trafiła do konkretnej drużyny, hufca, czy szczepu, należy w rubryce Informacje uzupełniające podać właściwy kod jednostki. Rubryka ta w poszczególnych rodzajach druku PIT, to:

  • poz. 133 – PIT-28,
  • poz. 309 – PIT-36,
  • poz. 109 – PIT-36L,
  • poz. 128 – PIT-37,
  • poz. 62 – PIT-38.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom. Dlatego prosimy o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych we wskazanym polu zeznania podatkowego.

W ten prosty sposób 1% został przekazany!

Kto może przekazać 1% dla ZHR?

Część swojego podatku dla jednostek ZHR mogą przekazać:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Materiały