Komisja Historyczna

Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.” Jan Paweł IIpage1image45145824

Komisja Historyczna i Zarząd Okręgu Łódzkiego ZHR serdecznie zapraszają na

PANEL „NARODZINY ŁÓDZKIEGO ZHR”.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę 20 listopada 2022 w godz. g. 16,00 – 19,00 w siedzibie okręgu, Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 , lok. 35. Panel poprowadzą instruktorzy, którzy jako pierwsi zaczynali prace w okręgu:

  • hm Grażyna Broniewska – Przewodnicząca Okręgu Łódzkiego (Środkowopolskiego) ZHR; wykładowca akademicki,
  • hm Grażyna Karasińska- Kraszkiewicz – Komendantka Łódzkiej Chorągwi Harcerek ZHR; dyrektor szkoły fundacji „Przyszłość dla Edukacji”,
  • hm Marek Ważbiński – Komendant Łódzkiej Chorągwi Harcerzy ZHR; adwokat.
Paneliści, dzieląc się z nami swoimi wspomnieniami i ocenami, wskażą na dylematy czasu tworzenia ZHR w kraju i w Łodzi:
  • Wprowadzenie: Korzenie ZHR – Harcerstwo niepokorne czyli od KIHAM-u i Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej do ZHR,
  • Historyczne uwarunkowania różnic w harcerstwie,
  • Udział instruktorów łódzkich w budowaniu ZHR w Polsce (zjazd założycielski, weryfikacja stopni, początki pracy jako organizacji jawnej lecz nielegalnej),
  • Budowanie struktur ZHR w Łodzi,
  • Działania Łódzkiej Chorągwi Harcerek ZHR i Łódzkiej Chorągwi Harcerzy ZHR – przed i po połączeniu z ZHP r. zał. 1918.,
  • Działania w Kaliszu, Pionkach, Piotrkowie, w hufcu salezjańskim i in. środowiskach skupionych w okręgu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich instruktorów Okręgu Łódzkiego ZHR, zwłaszcza w stopniu phm i hm. Będzie to okazja do zapoznania się z korzeniami naszego ruchu oraz do rozmowy z instruktorami pracującymi w ZHR w pierwszych latach działalności naszego okręgu. Zaproszeni goście otrzymają wydrukowane kalendarium łódzkiego ZHR z początków jego działania (1989-1995). Po spotkaniu plenarnym, zapraszamy na dyskusje w grupach do kawiarenki.

CZUWAJ!

Przewodnicząca Komisji Historycznej phm. Anna Brzezińska

Przewodnicząca Okręgu Łódzkiego ZHR hm. Izabela Szkiłondź