22 lutego skauci na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej, łącząc się w jedną skautową rodzinę.
Tradycyjnie już łódzkie harcerki i harcerze, w pierwszą sobotę po tym dniu spotkają się na modlitwie za świętej pamięci instruktorów łódzkiego środowiska Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tego dnia do instruktorskiego kręgu włączamy także tych, którzy tragicznie zmarli podczas pełnienia harcerskiej służby. Braterskie więzi, które od pierwszych zbiórek i obozów zawiązały się w harcerskich drużynach i trwały przez całe życie, niechaj tego dnia przekroczą progi śmierci. Do wspólnej modlitwy zapraszamy szczególnie instruktorki i instruktorów, wędrowniczki i wędrowników, zastępy zastępowych i rady drużyn, oraz wszystkich, którym pamięć o naszych siostrach i braciach, którzy odeszli do Boga na wieczną wartę jest bliska sercu.

Podczas mszy świętej w sposób szczególny będziemy się modlić o spokój duszy dla świętej pamięci:

 • pwd. Olgi Broniewskiej – instruktorki zuchowej, harcerki 59 ŁDH-ek,
 • hm. Beaty Jerenkow – hufcowej Łódzkiego Hufca Harcerek Gościniec, harcerki 62 ŁDH-ek,
 • Mariusza Szczerkowskiego – przyjaciela harcerstwa, tragicznie zmarłego podczas pełnienia służby na obozie harcerskim,
 • hm. Jerzego Miecznikowskiego ps. „Więciądz” – przewodniczącego łódzkiego kręgu KIHAM i współzałożyciela Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
 •  phm. Emilii Chełstowskiej – wieloletniej instruktorki Szczepu Zielony Płomień, harcerki 59 ŁDH-ek,
 •  phm. Adama Podczaskiego – instruktora referatów zuchowego i wędrowniczego Głównej Kwatery Harcerzy, harcerza 28 ŁDH,
 •  hm. Michała Stasiaka – komendanta Łódzkiej Chorągwi Harcerzy ZHR, harcerza XV ŁDH,
 •  hm. Stefana Przybylskiego – pierwszego komendanta Łódzkiej Chorągwi Harcerzy ZHR, harcerza XV ŁDH.
 •  och. Olgi  Pipczyńskiej – harcerki 59 ŁDH-ek
 •  dh. Joanny Wesołowskiej – harcerki 59 ŁDH-ek
 •  phm. Jerzego Leszczyńskiego – komendanta Łódzkiego Środowiska ZHR, związanego mocno ze Szczepem “Zawiszacy” i Szczepem “Myśli Braterskiej”.

Swoją modlitwą obejmiemy również wszystkich tych, którzy w różny sposób byli związani ze środowiskiem łódzkiego ZHR-u, a dzisiaj śpią w spokoju.

Msza święta będzie odprawiona w kościele pw. św. Jana Chrzciciela na Nowym Złotnie ul. Artylerzystów 4 w sobotę 29 lutego 2018 o godz. 18:00.