Zbiórka instruktorów

Przypominam iż w tą niedzielę 17 października zaraz po Mszy o godz. 16:00  w DA 5 zwołana jest zbiórką instruktorów chorągwi na której przed wszystkim wybierany będzie jej bohater . Proszę Wszystkich instruktorów o obecność przy tak ważnym wyborze. Zaproszeni są...
Msza harcerska

Msza harcerska

Przypominam, że w najbliższą niedzielę, 17 października 2010 r. przypada 3 niedziela miesiąca, czyli spotykamy się o 16:00 w kaplicy DA 5 na Skorupki 5 w Łodzi. Eucharystia jest modlitwą wspólnotową, więc super jak jest nas dużo. Przy okazji przypominam, ze co wtorek...
Podsumowanie odprawy Rady Chorągwi

Podsumowanie odprawy Rady Chorągwi

W dniu 05.10 odbyła się odprawa Rady Chorągwi, na której ustalono nasze stanowisko w sprawie nowego regulaminu stopni instruktorskich które zostało następnie zaprezentowane Naczelnikowi podczas Głównej Kwatery Harcerzy. Omówiono również nowy plan pracy chorągwi który...
90/100 lat w służbie Bogu, Polsce i bliźnim

90/100 lat w służbie Bogu, Polsce i bliźnim

Jej działalność stanowi 90% lat dziejów harcerstwa Polskiego, jest najstarszą w Polsce drużyną im. Andrzeja Małkowskiego, jedną z nielicznych w kraju, która ma nieprzerwaną ciągłość działania. Już dziś zapraszamy wszystkie harcerki i harcerzy Okręgu Łódzkiego na Nasz...