Zarząd Okręgu Łódzkiego

Skład Zarządu Okręgu:

 • hm. Izabela Szkiłondź – Przewodnicząca Zarządu Okręgu Łódzkiego
 • phm. Przemysław Czuma – v-ce przewodniczący Zarządu Okręgu Łódzkiego, odpowiedzialny za KPH oraz członków współdziałających
 • Tomasz Wątarski – Skarbnik Okręgu Łódzkiego, członek zespołu finansowego
 • pwd. Norbert Gawroński – sekretarz Zarządu Okręgu Łódzkiego
 • hm. Agnieszka Drążek – odpowiedzialna za HAZ i HAL
 • hm. Dariusz Szkiłondź – odpowiedzialny za dotacje, członek zespołu finansowego
 • phm. Beata Wronowska – odpowiedzialna za lokal Okręgu
 • phm. Klaudia Żyrkowska – odpowiedzialna za szczepy oraz sprzęt obozowy
 • pwd. Adam Przymusiała – odpowiedzialny za komunikację zewnętrzną i wewnętrzną
 • hm. Alicja Gawrońska – Komendantka Łódzkiej Chorągwi Harcerek
 • phm. Mateusz Idzikowski – p.o. Komendant Łódzkiej Chorągwi Harcerzy

Koordynatorzy i Pełnomocnicy Zarządu Okręgu:

 • hm. Katarzyna Obrzydowska – ds. duszpasterskich w Okręgu
 • hm. Adam Kralisz – ds. związanych z Suszkiem
 • phm. Andrzej Jagoda –  koordynator 1% w Okręgu, ADO
 • pwd. Maciej Weder – ds. Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • pwd. Norbert Gawroński – koordynator Akcji Paczka w Okręgu Łódzkim ZHR
 • phm. Grzegorz Bielawski – rzecznik prasowy Okręgu Łódzkiego
 • Paweł Nowiński – pracownik biura Okręgu, członek zespołu finansowego