Zarząd Okręgu Łódzkiego

Skład Zarządu Okręgu:

  • hm. Izabela Szkiłondź – Przewodnicząca Zarządu Okręgu Łódzkiego
  • Tomasz Wątarski – Skarbnik Okręgu Łódzkiego, członek zespołu finansowego
  • hm. Agnieszka Drążek 
  • phm. Klaudia Żyrkowska 
  • pwd. Wiktor Adamiak
  • hm. Joanna Michalak – Komendantka Łódzkiej Chorągwi Harcerek
  • phm. Maciej Rewers – p.o. Komendanta Łódzkiej Chorągwi Harcerzy

Koordynatorzy i Pełnomocnicy Zarządu Okręgu:

  • pwd. Marcelina Światła – rzecznik prasowy Okręgu Łódzkiego
  • Paweł Nowiński – pracownik biura Okręgu, członek zespołu finansowego