Zarząd Okręgu Łódzkiego

Skład Zarządu Okręgu:

 • hm. Adam Kralisz – Przewodniczący Zarządu Okręgu Łódzkiego
 • phm. Andrzej Jagoda – v-ce przewodniczący Zarządu Okręgu Łódzkiego
 • phm. Piotr Dudziński – Skarbnik Okręgu Łódzkiego
 • phm. Beata Wronowska
 • phm. Paulina Kacprzak
 • phm. Agnieszka Drążek
 • pwd. Barbara Borkowska
 • pwd. Norbert Gawroński
 • pwd. Filip Zdziennicki
 • hm. Joanna Michalak – Komendantka Łódzkiej Chorągwi Harcerzy
 • phm. Mateusz Idzikowski – p.o. Komendant Łódzkiej Chorągwi Harcerzy

Koordynatorzy Akcji i Pełnomocnicy Zarządu Okręgu:

 • hm. Elżbieta Czuma – ds. duszpasterskich w Okręgu
 • phm. Andrzej Jagoda –  koordynator 1% w Okręgu
 • phm. Paulina Kacprzak – koordynator HAL
 • pwd. Rafał Nowakowski – ds. Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • pwd. Norbert Gawroński – koordynator Akcji Paczka w Okręgu Łódzkim ZHR
 • Paweł Joachimiak– koordynator ds. archiwizacji w Okręgu