Akcja Paczka – pomoc polakom na wschodzie

Akcja Paczka to służba polegająca na pomocy Polakom zamieszkującym tereny byłych Kresów Rzeczypospolitej.
Miesiąc przed wyjazdem uczestnicy rozpoczynają zbiórki darów (produktów długoterminowych, zabawek dla dzieci) w parafiach, supermarketach, miejscach pracy oraz nauki, które pakują i przed Świętami Bożego Narodzenia zawożą na wschód, by zanieść je do najbardziej potrzebujących. Każda odwiedzona rodzina, to chwile wzruszenia i możliwość pomocy potrzebującym.

W Akcji Paczka mogą wziąć udział harcerki i harcerze oraz przyjaciele Okręgu Łódzkiego ZHR, którzy:
– do 27 listopada wypełnili niniejszy formularz zgłoszeniowy
– w dniu wyjazdu mają ukończone 16 lat;
– posiadają paszport ważny co najmniej do sierpnia 2020;
– (w przypadku osób nieletnich) mają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na wyjazd;
– włączą się w zbiórkę darów oraz pakowanie paczek.

Terminarz Akcji:
• 29 listopada – 30 listopada obowiązkowa zbiórka darów w łódzkich marketach
• do 9 grudnia zbiórki darów w parafiach, miejscach pracy, szkole
• do 9 grudnia przenoszenie zebranych darów do magazynu
• 11 grudnia pakowanie paczek
• 13 grudnia – 15 grudnia wyjazd

Kontakt do organizatora:
pwd. Norbert Gawroński HO – koordynator Okręgu Łódzkiego ZHR ds. Akcji Paczka – norbert.gawronski[@]zhr.pl