Zarząd Okręgu Łódzkiego

Zarząd Okręgu kieruje działalnością okręgu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • propagowanie idei harcerskiej,
 • nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych ZHR z danego okręgu,
 • reprezentacja ZHR wobec organów państwowych i innych jednostek organizacyjnych,
 • zarządzanie majątkiem Związku,
 • uzyskiwanie środków materialnych na rzecz Związku,
 • w razie możliwości wspieranie materialne jednostek Związku z danego okręgu.

Skład Zarządu Okręgu:

Przewodniczący Zarządu: hm. Adam Kralisz

Członkowie:

 • phm. Beata Wronowska
 • phm. Piotr Dudziński
 • phm. Andrzej Jagoda
 • phm. Agnieszka Drążek
 • phm. Paulina Kacprzak
 • pwd. Barbara Borkowska
 • pwd. Norbert Gawroński
 • pwd. Filip Zdziennicki

Komendantka Łódzkiej Chorągwi Harcerek: phm. Joanna Michalak

Komendant Łódzkiej Chorągwi Harcerzy: phm. Mateusz Idzikowski