1% dla ZHR

Kto może przekazać?
Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 1 stycznia 2004 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek dochodowy – wynikający z zeznania rocznego – o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeden procent swojego podatku mogą odliczyć osoby fizyczne rozliczające się z Urzędem Skarbowym na podstawie:

  • PIT-28 (osoby rozliczające się na podstawie stawki ryczałtowej),
  • PIT-36 (osoby prowadzące działalność gospodarczą),
  • PIT-36L (osoby, które wybrały 19 % podatek liniowy),
  • PIT-37 (osoby zatrudnione na umowie o prace lub umowie zlecenia),
  • PIT-38 (osoby, które uzyskały dochody ze sprzedaży m.in. papierów wartościowych, udziału w spółkach).

Podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel). Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego.

Jak przekazać?
W swoim formularzu PIT należy znaleźć pozycję:

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

prosimy tam wpisać:

Nazwa OPP: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Numer KRS: 0000057720

Kwota: WYLICZONĄ KWOTĘ 1% należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Uwaga: kwotę zmniejszenia należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Np. jeśli 1% naszego podatku to 64,27 wpisujemy 64,20.

W części “Informacje uzupełniające” w pozycji cel szczegółowy 1% prosimy wpisać Kod Jednostki, dla której chcecie Państwo przekazać darowiznę.

W pierwszym polu prosimy o podanie wszelkich danych, które ułatwią nam późniejszy kontakt z Państwem i możliwość podziękowania za okazane wsparcie.

W drugim polu wpisują Państwo kod jednostki ZHR, którą chcecie bezpośrednio obdarować.

Prosimy o zaznaczenie WYRAŻAM ZGODĘ, co pozwoli Urzędowi Skarbowemu przekazać nam informacje zawarte w tej części.

Poniżej znajdują się kody 1% jednostek:

Łódzki Hufiec Harcerek Czuwanie
Schowana treść
1 pGDHEK Puszcza LOD-102
3 ŁGZek Strażniczki Podwodnej Krainy LOD-051
Tabela Tabela
Tabela Tabela
Tabela Tabela
Tabela Tabela
Tabela Tabela
Tabela Tabela
Tabela Tabela
Tabela Tabela
Tabela Tabela

Łódzki Hufiec Harcerek Gościniec
Schowana treść

Łódzki Hufiec Harcerek Mozaika
Schowana treść

Łódzki Hufiec Harcerek Róża
Schowana treść

Łódzki Hufiec Harcerzy Północ
Schowana treść

Łódzki Hufiec Harcerzy Polesie
Schowana treść

Łódzki Hufiec Harcerzy Szaniec
Schowana treść

Szczepy
Schowana treść